Vittnesinstruktioner

Du som skriver och de som bevittnar ditt testamente bör känna till följande:

  • Testamentet ska bevittnas och undertecknas av två testamentsvittnen, vid ett och samma tillfälle.
  • Som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa.
  • Du får inte vara testamentstagare, d.v.s. få en del av arvet.
  • Du får inte vara gift med eller släkt med testatorn.
  • Du behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet.
  • Din uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa.
  • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat.
  • Kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat ev. övriga sidor.
  • Skriv under testamentet. Glöm inte namnförtydligande och personnummer (åååå-mm-dd-xxxx).

 

twitter