När behövs ett testamente?

Dina bröstarvingar har laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Resten bestämmer du själv över. Med ett testamente berättar du för dina efterlevande hur din kvarlåtenskap ska fördelas, exempelvis om en del av den ska gå till välgörenhet.

Du kan testamentera aktier, pengar, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar, men även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre. Du kan även testamentera en viss procent av din totala kvarlåtenskap.

Vill du testamentera aktier eller fastigheter finns särskilda regler. Kontakta i så fall den organisation du vill skänka till, eller fråga vår testamentsexpert.

Skriv gärna testamentet tidigt i livet och låt det vara en levande handling, som då och då justeras. Ladda hem vår enkla gratismall så får du hjälp att komma igång direkt.

Saknas arvingar och testamente går all kvarlåtenskap till Allmänna Arvsfonden.

twitter