I trygga händer

Du kan vara helt säker på att de ideella organisationer som medverkar i Goda Testamentet hanterar testamentsgåvor med stor ödmjukhet och enligt tydliga etiska och juridiska riktlinjer.

Ambitionen är att organisationerna samråder och strävar efter en enhetlig hantering. Följande riktlinjer är en vägledning för medlemsorganisationer inom FRII.

  • Organisationen ska alltid agera utifrån vad testator uttrycker som sin sista vilja i testamentet.
  • Organisationen ska se till att testators vilja beaktas i arvskifte och övriga handlingar som ligger till grund för verkställande av testamentsgåvan.
  • Organisationen ska informera den som förvaltar dödsboet om reglerna för skattebefrielse och samtidigt verka för att detta på bästa sätt tillgodoses.
  • Organisationens skattefrihet får inte utnyttjas till förmån för annan än organisationen själv.
  • Organisationen får således inte medverka till att privatpersoner eller annan icke skattebefriad arvtagare undgår gällande beskattning.
  • Organisationen ska verka för att varje testamentsärende handläggs professionellt. För att säkerställa en sådan hantering bör organisationen, i egenskap av dödsbodelägare, vid särskilt komplicerade eller på annat sätt svåra ärenden, lyfta frågan om att ansöka om boutredningsman.
  • Om en organisation bistår vid upprättande av ett testamente ska organisationen alltid agera på ett sätt som inte kan klandras eller uppfattas som jävigt.
  • Vid en arvstvist ska organisationen alltid agera sakligt och med respekt för motparten.
twitter