Att tänka på

Du behöver varken advokat eller tjusigt ordförråd för att skriva ditt testamente. Du kan skriva för hand, på dator eller skrivmaskin. Och du väljer själv om du vill testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap, utöver bröstarvingarnas laglott.

Du kan till exempel testamentera pengar, värdepapper, egendom, fastigheter eller en viss procent av dina samlade tillgångar. Men du kan även testamentera specifika saker, så kallat lösöre.

Ideella organisationer slipper skatt på fastighetsförsäljning, aktieutdelningar, kapitalvinster och ränteintäkter. Testamenterade fastigheter och värdepapper går därmed oavkortat till välgörande ändamål.

Testamentera vad som känns rätt för dig. Och tänk på att inget är ristat i sten. Du kan när som helst ändra dig och skriva ett nytt testamente, eller ett så kallat tilläggstestamente.

Liten checklista

  • Testamentet ska vara skriftlig och undertecknat av dig och två vittnen.
  • Du får inte vara släkt med vittnena. De får heller inte stå med i testamentet.
  • Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet. Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid dina sinnens fulla bruk.
  • Kör du fast eller känner dig osäker kan du få experthjälp av oss eller den ideella organisation du vill stödja.
  • Ta gärna hjälp av våra testamentsmallar, de är gratis!

Lycka till med ditt testamente, och tack på förhand!

 

 

twitter

Gratis testamentsmall

Testamentsmallar och e-mall

Testamente

Film om testamente och gåvor till ideella organisationer

Frågor om testamente