Svenska-Afghanistankommitten-200x156


Trots krig och konflikter i Afghanistan har Svenska Afghanistankommittén uthålligt arbetat för att förbättra livet för människorna i Afghanistan.

Med våra 6000 afghanska medarbetare är vi väl förankrade i lokalsam­hället – och det ger resultat; fler barn än någonsin tidigare går i skolan, mödra- och barnadödligheten sjunker.

Vi är en biståndsorganisation som sedan 30 år arbetar i Afghanistan med utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning.

Verksamheten riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor och barn. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen.

Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

Svenska Afghanistankommittén är en politiskt och religiöst obunden organisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken. Medlemsorganisationen Svenska Afghanistankommittén bildades 1980.

När du stöder vår verksamhet med­verkar du till att förbättra situationen för befolkningen i Afghanistan.

Genom testamenten kan vi ta emot kontanta medel, värdepapper, kapitalförsäkringar, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom.

Vi är befriade från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela gåvan går oavkortat till Svenska Afghanistankommittén.

Kontakta Svenska Afghanistankommittén:

Hemsida: www.sak.se

Telefon: 08-545 818 40

E-post: elin.asplund@sak.se

Organisationsnummer: 802010-4850

 

twitter

Elin Asplund

Hej!

Jag arbetar med givarservice, varav testamenten är en viktig del.

Med en gåva till SAK stöder du de mest utsatta grupperna i Afghanistan; kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. 

Kontakta gärna mig om du har frågor om gåvor och testamenten, eller om vår verksamhet.

Tack på förhand för ditt stöd.

Elin

 • Amnesty International Barncancerfonden BRIS
 • Cancerfonden Demensförbundet Diabetesförbundet
 • Erikshjälpen Frälsningsarmén Hjärtebarn fonden
 • Läkare utan gränser Operation Smile Reumatikerförbundet
 • Rädda Barnen Räddningsmissionen
 • Röda Korset Svenska Afghanistan
 • Svenska Kyrkan Svenska Sjöräddningssälls Unicef
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsm
 • Greenpeace Djurens Rätt Djurskyddet
 • Sightsavers Right Livelihood Barnfonden
 • Kvinna till kvinna Riksförbundet HjärtLung Suicide zero
 • Mercy Ships Mind Naturskyddsföreningen
 • Sverige för UNHCR Plan international Palestinagrupperna