Goda Testamentet

Till dig som vill gå från god tanke till god handling

Att tänka på när du ska ta med en eller flera av dina favoritorganisationer i ditt testamente

  • Kom ihåg att uppge organisationsnummer
  • Öronmärk inte gåvan
  • Skriv inte att fast egendom ska säljas först

Ett organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Genom att inte bara skriva namnet på organisationen du vill skänka till, utan också organisationsnumret, är du säker på att pengarna (eller prylarna) verkligen hamnar rätt. En del organisationer har snarlika namn, och då är organisationsnumret en säkerhet för att det blir just så som du vill. En del organisationer har också både lokal och rikstäckande verksamhet, och då är det viktigt att du uppger till vilken du vill att just din gåva ska gå.

Däremot ska du inte skriva att ”gåvan ska gå till XXX” och sen ange något väldigt specifikt ändamål. Mycket kan hända, och plötsligt är katastrofen du vill bidra till avvärjd, sjukdomen utrotad, djurarten inte längre utrotningshotad eller skolan nedlagd. Står det då ett öronmärkt ändamål kan organisationen inte ta emot din gåva om de inte kan säkerställa att de kan följa din sista vilja. Skriv istället ”gåvan ska i första hand gå till XXX, och får i andra hand användas godtyckligt av organisationen”, så är du säker på att gåvan kommer till nytta.

Inte heller ska du skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla organisationen. Alla ideella organisationer är nämligen vinstskattebefriade, men det är inte ditt dödsbo. Det innebär att det måste skatta på vinsten innan gåvan kommer organisationen tillgodo, vilket i praktiken innebär att den blir mycket mindre värd än den hade kunnat vara.

Det du däremot gärna får skriva, är en rad till den eller de organisationer som du tagit med i ditt testamente! De blir nämligen jätteglada om de får möjlighet att tacka dig på förhand. Din gåva betyder mycket för dem, och i princip alla organisationer har en person som är ansvarig för att handlägga testamentsgåvor och som dagligen får ta emot gåvor utan att kunna uttrycka tacksamhet för dem. Den personen är också väl insatt i andra frågor som kan komma upp när man ska skänka till en organisation och du är alltid varmt välkommen att kontakta hen för att få svar på sånt du funderar på.

Gå från god tanke till god handling

Vi som gör gott med hjälp av dig

Alla organisationer som medverkar i Goda Testamentet har en kontaktperson som är ansvarig för testamentesgåvor. Funderar du på att ta med en eller flera organisationer i ditt testamente, hör gärna av dig till dem om du har frågor som gäller dem. Eller för att berätta att du skrivit in dem i ditt testamente. På så sätt får de en möjlighet att tacka dig.

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här

Vi medverkar i Goda Testamentet