Goda Testamentet

Gör gott

Dina bröstarvingar har laglig rätt
till hälften av din kvarlåtenskap.

 

Resten bestämmer du själv över.

Saknas arvingar och testamente går all din kvarlåtenskap till Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden bidrar årligen till olika projekt som ansökt om pengar från den. Vill du att dina pengar ska bidra till att förnya och utveckla verksamhet som stöttar barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, och inte har några arvingar, kan du alltså låta bli att skriva testamente.

Men om det finns några andra ändamål som du känner lite extra varmt för, behöver du upprätta ett testamente där du talar om vad du önskar att pengarna ska gå till. En del tror att det bara är om man inte har några arvingar, och är mycket rik, som man skänker till organisationer i sitt testamente. Så är det inte. Precis som i vanliga livet, är alla organisationer tacksamma för alla gåvor, små och stora.

Om du vill att delar eller hela din kvarlåtenskap ska gå till en eller flera organisationer som du vill stötta, finns det några bra saker att tänka på.

Du kan självklart testamentera pengar, men också aktier, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar. Även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre går bra. En sak som inte alla vet, är att icke-vinstdrivande organisationer är skattebefriade. Det innebär att du inte ska skriva att ”vinsten från försäljningen av xx ska tillfalla organisationen”. Gör du det, belastas ditt dödsbo med eventuell reavinstskatt som organisationen hade sluppit. Skänk därför gåvan direkt till dem, så blir den mer värd.

En annan bra sak att tänka på, är att inte öronmärka din gåva. Den där katastrofen du vill stötta kanske är omhändertagen den dagen ditt testamente faller ut, den där skolan kanske inte finns kvar längre, och vattenfrågan kanske är löst i just det där området. Då blir det jättesvårt för organisationen att följa din sista vilja och de kanske till och med måste tacka nej till gåvan på grund av det. Finns det något som är viktigare för dig än något annat, så skriv i så fall att gåvan ”i första hand” ska gå till just det, men lämna öppet för att den kan tas emot som en allmän gåva om det inte går att uppfylla ditt första önskemål.

Tycker du att det är svårt att bestämma hur mycket du ska skänka, med framtida värdeminskning i beaktande, så testamentera istället en viss procent av din totala kvarlåtenskap. Så lite som en procent gör skillnad ska du veta!

Skriv nu