Goda Testamentet

 

Svenska kyrkans internationella arbete kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen.

Tillsammans stärker vi människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter.

Vi stöder människors arbete för att få rent vatten, tillräckligt med mat, hälsovård och utbildning.

Vi stöttar människor oberoende av deras politiska hållning och religionstillhörighet.

Genom ACT-alliansen, ett globalt samarbete för katastrofinsatser, utveckling och påverkan, finns vi på plats i över 140 länder. Vår styrka är våra lokala partners och tusentals medarbetare som har kunskapen, erfarenheten och lokalkännedomen för ett effektivt arbete. Genom dem finns vi på plats före, under och efter en katastrof.

 

Kontakta Svenska kyrkan internationellt arbete

 

Skriv nu

Sara Leijon

Behovet av gåvor från generösa medmänniskor är stort och ovärderligt för vårt arbete. Med din testamentsgåva bidrar du till trygghet och hopp för utsatta människor i hela världen.

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans arbete på hemsidan, där du också kan beställa vår testamentsinformation “En gåva för framtiden”. Vill du hellre prata med någon är du alltid välkommen att ringa 018-16 96 00.

Vänliga hälsningar

Sara Leijon

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.