Goda Testamentet

 

Självmorden upphör inte för att vi blundar och tiger. Mer än fyra människor tar sitt liv i Sverige varje dag. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga. Den åldersgrupp som i störst utsträckning tar sitt liv är 45-64 år. I dag vet vi hur självmord kan förhindras och att det går att förebygga. Därför kan vi inte acceptera denna pågående katastrof.

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Det gör vi genom att sprida information om hur vi alla kan bidra till att minska självmorden. Vi föreläser för politiker, vård- och skolpersonal. Vi når ut till tiotusentals i sociala medier. Vi har Mattias Sunneborn, Mia Skäringer och Saga Becker som ambassadörer. Vi har nära 200 volontärer runt om i landet och vi syns regelbundet i landets alla största nyhetsmedier. Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

Vi vill med den ideella organisationens kraft öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi inom Suicide Zero kan inte acceptera att det under 2015 inträffade 1531 mänskliga tragedier, som det är möjligt att förebygga och förhindra.

Några av våra debattexter
Hur många måste dö innan det får kosta? – Aftonbladet

Barns självmord måste följas upp – SvD

Var finns den politiska viljan att förebygga självmord? – Göteborgs Posten

Hjälp oss att rädda liv!

 

Kontakta Suicide Zero

 

Skriv nu

Alfred Skogberg

År 1993 tog min barndomsvän Jonas sitt liv. Insikten om att och hur han dött drabbade mig hårt. Jag har lagt ner många år av mitt liv på att förstå hur självmord kan förebyggas. Bland annat genom att göra ett program för Kalla Fakta, om självmord bland ungdomar. Jag har också skrivit reportageboken När någon tar sitt liv – tragedierna vi kan förhindra. (Ordfront 2012).

Det bästa med att förebygga självmord är vetskapen om att vi kan rädda liv. Ju fler vi är desto fler kan vi rädda. Men fortfarande är självmord något som uppmärksammas alldeles för lite. Det arbetar vi på att förändra. Bland annat genom att vi instiftat ett pris för bästa rapportering om självmord. Som P4 Blekinge var först ut med att vinna 2014.

Ditt bidrag till Suicide Zero kan hjälpa oss att nå ut för att få fler att inse hur självmord kan förebyggas. Vi på Suicide Zero tackar därför ödmjukt för ditt stöd.

Alfred Skogberg – generalsekreterare Suicide Zero

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.