Goda Testamentet

 

Stadsmissionen lever efter visionen “En mänskligare stad – för alla”. Vägen dit vore inte möjlig utan de tusentals givare, som varje år skänker pengar, kläder, bohag och inte minst; sin egen tid.

Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm – både akuta och långsiktiga.

Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

Stockholms Stadsmission har i huvudsak tre verksamhetsområden; Social verksamhet, Sociala företag och Skolverksamhet.

 

Kontakta Stockholms Stadsmission

 

Skriv nu

Elisabeth Stuart

Jag är ansvarig för gåvor från arv, donationer och stiftelser på Stockholms Stadsmission. Den stora kicken i jobbet är att tillsammans med givarna få känna en ömsesidig mening med konkreta insatser, som gör Stockholm till en mänskligare och därför en ännu vackrare stad.

Motto: Se upp för fördomar och sluta aldrig att vara nyfiken

Musik: Klassiskt och pop med dragning åt soul

Fritid: Yoga, umgås, resa

Läser: Just nu Lena Anderssons “Egenmäktigt förfarande”

Förebild: Många, beroende på livsområde, till exempel människor med civilkurage

Vill du ha kontakt, når du mig enklast på telefon 08-684 230 56

Bästa hälsningar

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.