Goda Testamentet

 

Att skriva ett testamente är att skriva för liv som ska leva vidare. Genom att skriva in SOS Barnbyar i ditt testamente ger du fler barn en möjlighet att växa upp i en kärleksfull familj och bli starka och trygga individer.

I över 60 år har SOS Barnbyar gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna en framtid genom någon av de fler än 500 barnbyar som finns runt om i världen.

Arbetet är inriktat på de barn som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. De får inte bara hjälp för dagen, de får en familj, en utbildning och därmed en framtid.

En annan central del av verksamheten är vårt förebyggande arbete, det vi kallar för familjestärkande program. Det kan exempelvis handla om mikrolån eller juridiskt stöd för att starta en näringsverksamhet, relevant utbildning eller medicin. Målet är att familjen ska få stöd för att på sikt kunna stå på egna ben. Och att barn ska få växa upp i en kärleksfull familj. Vi kallar det för en långsiktig lösning på ett akut problem.

Hur använder SOS Barnbyar pengarna? Vi hjälper hundratusentals barn dagligen. Ju fler som engagerar sig, desto fler barn får ett liv.

Ditt arv går direkt till SOS Barnbyars verksamhet i världen. Vi har lokala organisationer i varje land som vi är verksamma i, och pengarna går direkt dit. Vårt arbetssätt ger oss fullständig kontroll över att ditt bidrag används på rätt sätt.

Rådgör gärna med oss om du tänker skriva in SOS Barnbyar i ditt testamente. Jag kan svara på dina frågor och ge information om vårt arbete.

 

Kontakta SOS Barnbyar

 

Skriv nu

Johan Carrick

Genom att skriva ett testamente försäkrar du dig om att ditt arv lever vidare på det sätt som du vill.

Din gåva kommer att vara med och förändra barns liv och ge dem en ljusare framtid.

Vi gör allt för att du ska känna dig trygg i att din gåva förvaltas väl.

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.