Goda Testamentet

 

Riksförbundet HjärtLungs Forskningsfond stödjer patientnära forskning för att alla som lever med hjärt- eller lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

De senaste tio åren har vi tack vare generösa gåvor och bidrag kunnat stödja 150 forskningsstudier, däribland PRAXIS-studien. Studierna har förändrat vardagen för hjärtsjuka, lungsjuka och deras närstående.

1,4 miljoner svenskar har någon form av hjärtkärlsjukdom och 500 000 lider av lungsjukdomen KOL. För att öka kunskapen om hur dessa sjukdomar utvecklas, hur de drabbade mår i olika skeden och vilken effekt olika behandlingar har, behöver vi bedriva mer forskning ute i verkligheten, alltså i vården där den vanliga patienten finns.

Med din testamentsgåva kan du vara med och bidra till att forskningen kan intensifieras. Tack på förhand!

 

Kontakta Riksförbundet HjärtLung

 

Skriv nu

Pär Hommerberg

Genom att testamentera till Riksförbundet HjärtLungs Forskningsfond lever ditt engagemang vidare. Du bidrar till att hjärtsjuka och lungsjuka även i framtiden skall kunna leva ett så gott liv som möjligt.
Hälsningar
Pär Hommerberg, testamentsansvarig

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.