Goda Testamentet

 

Right Livelihood-priset som ofta kallas “Det Alternativa Nobelpriset” stödjer människor som tagit initiativ för att på ett konstruktivt sätt vara en del av lösningen på angelägna världsproblem, och som visat att det de gör fungerar. Stöd till priset är ett stöd till alla dessa drivande och modiga människor.

Pristagarna står upp för mänskliga rättigheter, de bekämpar fattigdom, de jobbar för fred, de skyddar miljön och bevarar våra resurser. De vågar ofta det omöjliga och riskerar inte sällan sitt eget liv för sitt arbete. Priset ger många av dem ett skydd mot hot av olika slag och hjälper till att sprida deras idéer och kunskaper internationellt. Utöver prispengarna, som stödjer deras verksamhet och som helt och hållet finansieras av privata donationer, blir priset en kvalitetsstämpel på deras arbete. Dessutom blir de medlemmar i ett omfattande nätverk av tidigare pristagare där de ger varandra stöd och utbyter kunskaper och erfarenheter. Stiftelsen följer kontinuerligt alla pristagare, bistår dem på många sätt och stärker deras nätverk.

Det finns idag 158 pristagare från 65 olika länder och de visar att det är möjligt att rädda världen med mod och goda idéer. Insiktsfulla testamenten stödjer de som kämpar för framtiden av vår planet.

 

Kontakta Right Livelihood

 

Skriv nu

Ole von Uexküll

Hej! Jag heter Ole von Uexküll och är chef för Right Livelihood Award Stiftelsen. För 13 år sedan började jag mitt arbete för stiftelsen med att göra research i olika delar av världen kring kandidater som föreslagits till priset – individer och organisationer som beslutat sig för att göra skillnad. Jag har träffat så många människor som jobbar effektivt för att lösa problem vid roten och inte bara bota symptomen. Deras engagemang och framgångar har varit min drivkraft att fortsätta stödja dem. Du kan också bidra till det. Jag ser fram emot att prata vidare med dig!

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.