Goda Testamentet

 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vi är oftast först på plats – vår utrustning är redan packad – och vi vet att hjälpen når fram.

Att välja att ta med Läkare Utan Gränser i ditt testamente är ett sätt att låta livet gå vidare för människor i behov av livräddande medicinska insatser. Vi omvandlar din gåva till bland annat operationer, undernäringsbehandling, vaccinationer och förlossningshjälp. Att testamentera till Läkare Utan Gränser innebär att ge akut och långsiktig hjälp till människor som annars blivit utan, ett sätt att lämna ett avtryck och låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra.

Tack vare gåvorna vi får varje år kan vi hjälpa hundratusentals människor världen över som drabbats av krig, naturkatastrofer eller kriser. Människor som i sin tur kan hjälpa sin familj, sin by, sitt land och världen i stort till en bättre framtid. Kan man lämna ett finare arv efter sig?

 

Kontakta Läkare Utan Gränser

 

Skriv nu

Marita Fernstedt

Jag har haft mycket kontakt med människor som funderar på att testamentera till oss och varje gång blir jag lika glad och inspirerad av den generositet och det engagemang som jag får ta del av genom de personliga historier som berättas för mig. Att testamentera är ett aktivt val, och att du väljer att agera gör stor skillnad för de människor vi därmed kan hjälpa. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring ditt testamente. Ring mig på 010-199 32 22 eller e-posta till testamente@lakareutangranser.se

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.