Goda Testamentet

 

Gör en investering som lever vidare!

Genom att testamentera en gåva till oss stöttar du kvinnor i konfliktområden där kvinnor tystas, hotas och utsätts för våld utan att det anses vara ett brott!

Krig och konflikter ökar utsattheten för flickor och kvinnor. Fattigdom, sjukdom och våld mot kvinnor ökar. Därför arbetar Kvinna till Kvinna med att stärka kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Vi samarbetar med fler än 130 kvinnoorganisationer i 17 länder. De kämpar alla för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred och återuppbyggnad.

Genom våra samarbetsorganisationer arbetar vi mot sexuellt våld och för att alla kvinnor ska ha rätt till reproduktiv hälsa, juridiskt stöd och att bestämma över sin egen kropp. Vi arbetar med att ge kvinnor möjlighet att organisera sig, göra sina röster hörda och få ökat inflytande i samhället. Vi verkar för att kvinnor ska få utrymme att delta i fredsprocesser och för att lösa konflikter med fredliga medel.

Det du testamenterar till oss går till arbetet för en säkrare och mer rättvis värld och kommer att användas där det gör mest nytta. Om du vill veta mer, kontakta oss gärna!

Du kan välja att testamentera ett visst belopp, en procentandel, ett föremål, värdepapper eller en fastighet.

 

Kontakta Kvinna till kvinna

 

Skriv nu

Cecilia Rojas Angberg

Hej!

Jag arbetar med insamling till Kvinna till Kvinnas viktiga arbete för att stärka kvinnor som lever i konfliktdrabbade områden. Ger du en gåva till oss så kan du fortsätta vara med att göra skillnad i världen lång tid framöver. Även en liten gåva betyder mycket för de kvinnor som kämpar för sina rättigheter och en hållbar fred för alla.

Kontakta mig gärna om du har frågor om gåvor och testamenten, eller om vårt arbete.

Alla gåvor gör stor nytta!

Med vänlig hälsning

Cecilia Rojas Angberg

Projektledare

Kvinna till kvinna

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.