Goda Testamentet

 


Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening. Vi genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa utsatta och fattiga medmänniskor i framförallt östra Europa.
Vi vill lindra akut nöd och verka för långsiktig hållbar förändring. Insatsområdena är främst inom Utbildning, Hälsa, Försörjning och Strukturella insatser (såsom medverkan till markägande och id-handlingar). Särskilt utsatta grupper som vi arbetar med är barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och etniska minoriteter.

Väljer Du att ta med Hjärta till Hjärta i Ditt testamente ger Du hopp och framtidstro till människor som lever i utsatthet och nöd. Du är med och förändrar utsatta människors liv direkt men i förlängningen bidrar Du också till att förändra de strukturer som är orsak till utanförskap och fattigdom. Det är ett sätt att verkligen lämna avtryck och att låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra.

Tack vare gåvorna vi får varje år kan vi hjälpa tusentals barn, familjer och äldre genom skolgång, yrkesutbildningar, stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsatta barn, rehabträning, hemtjänst, försörjning och mycket mer. Det är stort.

 

Kontakta Hjärta till Hjärta

 

Skriv nu

Anders Holmefur

Hej!
Jag heter Anders Holmefur och arbetar som direktor för Hjärta till Hjärta.
Har Du frågor och funderingar kring testamenten är Du varmt välkommen att höra av Dig till mig.
anders@hearttoheart.se eller 013-12 46 11

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.