Goda Testamentet

 

Greenpeace har bland annat bidragit till att stoppa kommersiell valfångst, skydda Antarktis, rädda ovärderlig regnskog från avverkning och få ett slut på provsprängningar av atomvapen i atmosfären.

För att kunna agera oberoende tar vi inte emot bidrag från regeringar eller företag, så allt vårt arbete är helt beroende av stöd från individer som tror på det vi gör.

Genom att inkludera Greenpeace i ditt testamente kan du vara med och säkerställa att kampen för en frisk planet kan fortsätta även i framtiden.

På vår hemsida hittar du information om vårt arbete och om att testamentera till oss.

Kontakta Greenpeace

 

Skriv nu

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.