Goda Testamentet

 

Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimer och andra demenssjukdomar. Varje år delar Demensfonden ut forskningsstipendier. Stipendiaterna utses i samråd med Demensfondens medicinska råd.

Varför är demensforskningen så viktig?

Demens är en folksjukdom. Uppskattningsvis lider 160.000 människor av någon demenssjukdom, varav ca 10.000 är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs ca en miljon människor i Sverige.
Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnet och tankeförmågan. Hjärncellerna bryts ner. Demenssjukdomen orsakar stort lidande för den som drabbas. Anhöriga till demenssjuka hamnar också i en mycket svår situation. Det finns inte idag något botemedel mot demens.

Demensförbundet arbetar på bred front. Förutom stöd till forskningen, arbetar vi för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga här och nu. Vår organisation är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin.

De flesta som drabbas av en demenssjukdom är äldre människor, men idag upptäcker man demenssjukdomar i ett tidigare stadie då vi är mer uppmärksammade på sjukdomen och går tidigare till vårdcentralen för en utredning. Demensförbundet har sedan en längre tid en verksamhet för personer som nyligen fått en demensdiagnos. Åldrarna är runt 50 år och uppåt och en del har fortfarande ungdomar som bor hemma och ibland småbarn. Demenssjukdomen medför familjetragedier och stort lidande.

Vi måste hjälpas åt att hitta botemedel till denna svåra sjukdom.

Kontakta Demensfonden

 

Skriv nu

Pär Rahmström

Jag är vice ordförande i Demensförbundets och Demensfondens styrelse, advokat till yrket och före detta anhörig.

Tack var de gåvor Demensfonden får kan vi hjälpa till att skynda på forskningen framåt.

Tänk gärna på Demensfonden i ditt testamente.

Om ni har frågor angående testamente kan ni kontakta mig på telefon 08-611 75 30 eller 070-746 49 77.

Ju fler gåvor vi får desto närmare kommer forskarna lösningen på demensgåtan.

Pär Rahmström

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.