Goda Testamentet

 

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer.

För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sedan starten 1951 har Cancerfonden delat ut närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Att testamentera till Cancerfonden innebär att ge en gåva för livet. Testamentet kan omfatta kontanter, aktier, fondandelar, fastigheter och värdeföremål.

Tack vare testamenten och gåvor från privatpersoner och företag kan Cancerfonden varje år finansiera omkring 475 forskningsprojekt. Cancerfonden är befriad från kapitalvinstskatt vilket gör att den gåva du testamenterar går direkt till Cancerfonden och svensk cancerforskning.

Läs gärna mer på cancerfonden.se/testamente

Kontakta Cancerfonden

 

Skriv nu

Cancerfonden

Att skriva testamente är en betydelsefull handling och det är viktigt att innehållet tydligt visar hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. I en sådan situation kan det vara betryggande att prata med någon som kan redogöra för de juridiska aspekterna.

Om du behöver hjälp att upprätta ett testamente eller har andra frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på 020-59 59 59 eller juristerna@cancerfonden.se.

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.