Goda Testamentet

 

Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Ett liv utan våld och hunger. Ett liv där det finns möjlighet att gå klart skolan. Det är därför vi på Barnfonden arbetar långsiktigt med utbildning, hälsa, försörjning och för att stoppa våld mot barn. Bara så kan vi skapa konkreta resultat som ger barnen en bättre miljö att växa upp i.

Vår utgångspunkt är alltid densamma – barnen är mittpunkten. Vi lyfter deras röster genom att låta barnen vara viktiga pådrivare i utvecklingsarbetet. På så vis uppmuntras både barnen själva och deras familjer att bli delaktiga i frågor som rör deras omgivning och vardag. Familjerna som bor i området där vi arbetet är alltid involverade i våra projekt.

Vi vet att helheten är viktigt. För oavsett hur bra en utbildningsinsats är kan vi bara få barn att klara skolan om vi samtidigt arbetar för att deras föräldrar ska ha råd att låta dem gå i skolan. Barnen kommer inte heller att ha möjlighet att gå klart skolan med bra resultat om de är undernärda eller ständigt är sjuka. Därför arbetar vi tillsammans med familjerna, barnen och de lokala myndigheterna för att förbättra utbildning, hälsovård och möjligheten till försörjning.

Barnfondens arbete är möjligt genom stöd som till största kommer från privatpersoner. Att förvalta ett testamente är ett stort förtroende för oss och vi ser dagligen att pengarna från våra givare gör skillnad för tusentals barn runt om i världen.

Kontakta Barnfonden

 

Skriv nu

Karin Bergqvist

Hej!
Jag är ansvarig för testamentsgåvor på Barnfonden och du är varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör testamenten eller hur pengarna vi får in omvandlas i praktiken.
Barnfonden betalar ingen vinst- eller gåvoskatt och det gör att pengarna från våra givare kommer till del där de behövs som allra mest. Läs gärna mer om vårt arbete på www.barnfonden.se

Vänliga hälsningar,

Karin Bergqvist

karin.bergqvist@barnfonden.se

040-12 18 85

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.