Goda Testamentet

 

Barnfondens drivkraft är att stärka barns rättigheter. Genom vårt långsiktiga arbete vill vi skapa möjligheter till en bättre framtid för barn som lever under mycket fattiga förhållanden i Asien, Afrika och Latinamerika. Det har vi gjort i över 25 år och idag verkar vi i 26 länder.

Vi hjälper barn att göra sina röster hörda genom att låta dem vara viktiga pådrivare i utvecklingsarbetet. På så vis uppmuntras barnen och deras familjer att själva ta ansvar och bli aktörer i frågor som rör deras omgivning och vardag. Familjerna som bor i området där vi arbetar är alltid involverade i projekten.

Helheten är viktigt och att vi tar med alla de faktorer som påverkar barn och deras utveckling. Oavsett hur bra en utbildningsinsats är kan vi bara få fler barn att klara skolan om vi samtidigt arbetar för att deras föräldrar ska ha råd att låta dem gå i skolan. Barnen kommer inte heller kunna fullfölja sin utbildning med goda resultat om de är undernärda, har koncentrationssvårigheter eller om de ständigt är sjuka. Tillsammans med familjerna, barnen och de lokala myndigheterna arbetar vi för att förbättra utbildning, hälsovård och möjligheten till försörjning.

Barnfondens arbete är möjligt tack vare gåvor som till största del kommer från privatpersoner. Att förvalta ett testamente är ett stort förtroende och vi ser dagligen att pengarna från våra givare gör skillnad för tusentals barn runt om i världen.

Kontakta Barnfonden

 

Skriv nu

Karin Bergqvist

Hej!

Jag är teamledare för Barnfondens fadderservice och ansvarig för frågor som rör testamenten. Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor som rör testamenten eller hur pengarna vi får in omvandlas i praktiken.

Barnfonden betalar ingen vinst- eller gåvoskatt och det gör att pengarna vi får från våra givare kommer till del där de behövs som allra mest. Läs mer om vårt arbete på www.barnfonden.se

Vänliga hälsningar,
Karin Bergqvist

karin.bergqvist@barnfonden.se
040-25 85 94

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.