Goda Testamentet

 

Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Vår vision är att utrota barncancer.

Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar. När ett barn drabbas av cancer är det inte bara en individ som drabbas. Föräldrar, syskon, vänner, klasskamrater, mor- och farföräldrar får en ny verklighet att hantera och ofta saknas tid för att förbereda sig inför denna.

Barncancerfonden är med som finansiär i 90 % av alla forskningsprojekt om barncancer i Sverige – helt utan stöd från vare sig stat, kommun eller landsting. Genom ett hundratal forskningsprojekt per år försöker vi hitta nya och bättre metoder som kan lindra och bota barncancer. Vår förhoppning är att också kunna lösa barncancerns gåta.

Tack vare gåvor från privatpersoner och företag överlever cirka 80 % av barnen idag. På 1970-talet var förhållandet närmast det omvända.

Kontakta Barncancerfonden

 

Skriv nu

Rebecka Winell

Alla behöver ett testamente för att försäkra sig om att ens önskningar fullföljs och ens nära och kära tas om hand efter att man själv gått bort. Att skänka en testamentsgåva är en möjlighet att göra stor skillnad efter att man själv inte finns.

Genom att överväga att lämna ett testamente till Barncancerfonden så blir du en del av kampen mot barncancer och för livet. Ett hjärtligt tack å Barncancerfondens vägnar.

Har du frågor kring ditt arv och testamente är du varmt välkommen att höra av dig.

Livsfilosofi: Skjut inte upp det du kan göra idag.

Svag för: Historia, kultur och natur.

Har skrivit testamente: Absolut!

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.