Goda Testamentet

 

Ska vi slå våra kloka hjärtan ihop och bidra till ett bättre liv för andra?

Sedan 1989 bedriver Ågrenska en unik verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras familjer. Vårt mål är att bidra till människors möjligheter att bemästra sin vardag och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vi på Ågrenska vill skapa möjlighet till skratt och lek, möten och gemenskap, naturupplevelser och mycket annat för människor med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser.

För att lyckas med det krävs framförallt ett stort hjärta. Och det har vi. Men vi behöver också specialanpassad utrustning, leksaker, medarbetare med specialkompetens, tillgängliga miljöer samt nya verktyg och metoder. Därför vänder vi oss till dig – och ditt stora hjärta.

Var med och stöd Ågrenska i ditt testamente! Då bidrar du samtidigt till att skapa ett bättre liv för andra.

 

Kontakta Ågrenska

 

Skriv nu

Martin Lundgren

Hej.

Jag heter Martin och är samordnare och testamentsansvarig på Ågrenska vänskapsföreningen.

Föreningen har anor från tidigt 1900-tal, då grosshandlare Axel Ågren och hans hustru Louise lät bygga ett konvalescenthem för barn med TBC.

Samtidigt skapade Axel en donationsfond, nuvarande Ågrenska Stiftelsen.

Läs gärna mer om vår historia och hur vi arbetar idag på www.agrenska.se

Visste du att: HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här.