Goda Testamentet

Vi hjälper dig göra gott

Idag har bara en av fem skrivit testamente, trots att i princip alla har anledning att skriva ett testamente för att det säkert ska bli som man vill.  Och trots att sex av tio svenskar regelbundet skänkt pengar till sina favoritorganisationer under sin livstid, är det betydligt färre som tänkt på att göra det i sitt testamente – även om alltfler ser det som en självklarhet att ge någon procent till de organisationer man känner varmast för.

Vi vill inspirera dig och alla andra att skriva testamente, och skänka en sista gåva till de ändamål som känns rätt för dig.

Här på Goda Testamentet hjälper vi dig att reda ut frågor och funderingar. Vi erbjuder gratis mallar och experthjälp samt möjlighet till rabatterad personlig rådgivning och upprättande av testamente.

Goda Testamentet drivs av  FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och ideella organisationer. Klicka på länkarna nedan, för att läsa mer om respektive organisation, eller få kontakt med deras testamentshandläggare. Om du skriver ett testamente till förmån för en organisation, blir de jätteglada om du berättar det så att de kan tacka dig!