Goda Testamentet

Goda Testamentet är ett initiativ av
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
och ett 40-tal ideella organisationer

Kanske skänker du redan regelbundet till en eller flera av dem idag, men visste du att flera av dem får en betydande del av sina resurser från gåvor i testamenten? Många vet inte det. Sex av tio svenskar skänker regelbundet pengar till ideella organisationer, men bara sex procent av de som upprättat ett testamente har tagit med en eller flera organisationer i det. Dessutom har bara en av fem svenskar skrivit testamente, trots att i princip alla borde göra det, för att vara säkra på att det verkligen blir som de vill.

Det, är skälet till att vi erbjuder gratis mall, kostnadsfri experthjälp och rabatterad juridisk rådgivning. Vi vill att det ska vara enkelt att gå från en god tanke till en god handling. Därför hittar du allt du behöver för att göra det här.

I trygga händer

Du kan vara helt säker på att de ideella organisationer som medverkar i Goda Testamentet hanterar testamentsgåvor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt. Alla är medlemmar i FRII, vilket innebär att de har 90-konto och årligen granskas, och redoviserar sin verksamhet i enlighet med kvalitetskoden.

 • Alla följer också de etiska riktlinjer som FRII ställt upp för hanteringen av
  testamentesgåvor:
 • organisationen ska alltid agera utifrån vad testator uttrycker som sin sista
  vilja i testamentet
 • organisationen ska se till att testators vilja beaktas i arvskifte och övriga handlingar som ligger till grund för verkställande av testamentsgåvan
 • organisationen ska informera den som förvaltar dödsboet om reglerna för skattebefrielse och samtidigt verka för att detta på bästa sätt tillgodoses
 • organisationens skattefrihet får inte utnyttjas till förmån för annan än organisationen själv
 • organisationen får således inte medverka till att privatpersoner eller annan icke skattebefriad arvtagare undgår gällande beskattning
 • organisationen ska verka för att varje testamentsärende handläggs professionellt. för att säkerställa en sådan hantering bör organisationen, i egenskap av dödsbodelägare, vid särskilt komplicerade eller på annat sätt svåra ärenden, lyfta frågan om att ansöka om boutredningsman
 • om en organisation bistår vid upprättande av ett testamente ska organisationen
  agera på ett sätt som inte kan klandras eller uppfattas som jävigt
 • vid en arvstvist ska organisationen agera sakligt och med respekt för
  motparten

Kontakta Goda Testamentet och FRII

Projektledare och kontaktperson Goda Testamentet
Martina Hallin
E-post: martina@frii.se
Telefon: 08-677 30 94

Stillbilder från våra filmer får användas på webben i samband med redaktionell text om projektet Goda Testamentet. För högupplösta bilder, och tillstånd för att använda bilder i tryck vänligen kontakta Martina Hallin.

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
Besöksadress: Drottninggatan 30, 111 51 Stockholm

Postadress: Box 623, 101 32 Stockholm

www.frii.se

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande.

FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

För att komma i kontakt med vårt kontor för generella frågor skickar du ett mejl till info(at)frii.se. Vill du komma i kontakt med FRIIs medarbetare hittar du dem KLICKA HÄR ››

För att komma i kontakt med organisationerna som medverkar i Goda Testamentet, KLICKA HÄR ››

Gå från god tanke till god handling

Vi som gör gott med hjälp av dig

Alla organisationer som medverkar i Goda Testamentet har en kontaktperson som är ansvarig för testamentesgåvor. Funderar du på att ta med en eller flera organisationer i ditt testamente, hör gärna av dig till dem om du har frågor som gäller dem. Eller för att berätta att du skrivit in dem i ditt testamente. På så sätt får de en möjlighet att tacka dig.

Ett fyrtiotal organisationer står bakom Goda Testamentet. Hela listan hittar du här

Vi medverkar i Goda Testamentet