Minds logga orange


En illustration av ett tack

Du kan rädda liv

Det är inte alla som vågar ta itu med livets tuffaste frågor. Men vi vet några som vågar: våra 250 volontärer som svarar i telefon, chattar och mejlar med personer som mår dåligt. Ibland så dåligt att de vill ta sitt liv.

Vi på Mind arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet.

Här är ett axplock ur vad vi gör:

  • Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord.
  • Vi anordnar seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.
  • Vi stödjer människor som har tankar på självmord. Vi driver självmordslinjen, på telefon 90101 och chatt dygnet runt, för personer som inte längre orkar leva, eller närstående.
  • Vi stödjer äldre som mår psykiskt dåligt. Vi driver Äldretelefonen, en stödtelefon för äldre som behöver något att prata med.
  • Vi stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn. Vi driver Föräldratelefonen, en stödtelefon för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med.

Alla våra stödlinjer drivs med hjälp av volontärer, som fått specialutbildning inom sina respektive områden.

Testamentera till Mind

När du testamenterar till Mind, investerar du i framtida generationer. Du investerar i tillgången till medmänskligt stöd i de sammanhang där samhället inte räcker till.

Du blir delaktig i att bygga ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver. Och där ingen tar sitt liv.

Kontaktinformation

Hemsida: mind.se

Telefon: 08- 34 70 65

E-post: givarservice@mind.se

Organisationsnummer: 802002- 7291

PG: 900853-3

Swish: 9008533

twitter

Carl von Essen

Carl von Essen, generalsekreterare på Mind, sitter för närvarande och skriver på en text om varför han testamenterar till Mind och varför han tycker andra också ska göra det.

Så snart han är klar, lägger vi upp texten.

Till dess, om du vill komma i kontakt med Carl om testamentesfrågor, mejla till carl.von.essen@mind.se eller ring 073-0595900.