Hjartebarnsfonden-200x87


Varje dag föds tre barn i Sverige med hjärtfel. Idag når cirka 90-95 % av alla barn som föds med hjärtfel vuxen ålder. Hjärtebarnsfonden hjälper hjärtsjuka barn och deras familjer till ett bättre liv.  Det gör vi genom stöd, aktiviteter och forskning om medfödda hjärtfel.

Medfödda hjärtfel är ett samlingsbegrepp för många olika missbildningar i hjärtat och de stora kärlen runt om hjärtat. Hjärtat är ett av kroppens viktigaste organ och ungefär två tredjedelar av de barn som föds måste opereras för att överleva. Ett hjärtfel är ett osynligt handikapp som ofta påverkar livet upp i vuxen ålder.

 • vi stödjer forskning och utveckling av vården kring medfödda hjärtfel.
 • vi arrangerar läger för hjärtbarnsfamiljer, ungdomar och unga vuxna. Det är till exempel ”hjärtskola” för föräldrar och seglarläger för ungdomar där de kan träna upp rörlighet, balans och styrka.
 • vi ger familjestöd genom att arrangera mötesplatser för hjärtebarnsföräldrar.
 • vi stödjer hårt drabbade familjer ekonomiskt.
 • vi ger begravningsstöd till familjer som mist sitt hjärtbarn.

Hjärtebarnsfonden grundades av Hjärtebarnsförbundet 1976 till följd av ett testamente. Hjärtebarnsförbundet är en fristående, ideell organisation med drygt 6 000 medlemmar.

Kontakta Hjärtebarnsfonden:

Hemsida: www.hjartebarn.se

Telefon: 08-442 46 54

E-post: johan.bjorkman@hjartebarn.se

Organisationsnummer: 802013-1952

twitter

Johan Björkman

Genom att nämna Hjärtebarnsfonden som förmånstagare i ditt testamente, hjälper du barn och ungdomar som drabbats av medfödda hjärtfel att få en bättre framtid. Har du frågor kring hur du ska gå till väga om du vill stödja Hjärtebarnsfondens arbete i ditt testamente, står jag gärna till tjänst med att besvara dina frågor.
Du når mig på 08-442 46 54 eller johan.bjorkman@hjartebarn.se

 • Amnesty International Barncancerfonden BRIS
 • Cancerfonden Demensförbundet Diabetesförbundet
 • Erikshjälpen Frälsningsarmén Hjärtebarn fonden
 • Läkare utan gränser Operation Smile Reumatikerförbundet
 • Rädda Barnen Räddningsmissionen
 • Röda Korset Svenska Afghanistan
 • Svenska Kyrkan Svenska Sjöräddningssälls Unicef
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsm
 • Greenpeace Djurens Rätt Djurskyddet
 • Sightsavers Right Livelihood Barnfonden
 • Kvinna till kvinna Riksförbundet HjärtLung Suicide zero
 • Mercy Ships Mind Naturskyddsföreningen
 • Sverige för UNHCR Plan international Palestinagrupperna