Hjärnfonden


Mer än var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. Stroke, Alzheimers sjukdom, migrän, depression, beroende och anorexi är några vanliga exempel. Hjärnfonden delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. 

Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att vi ska få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar. Att skriva ett testamente som tillfaller Hjärnfonden är ett sätt att investera i framtiden. Med ökad kunskap kan fler människor få rätt diagnos, effektiv behandling och bättre förutsättningar att leva ett värdigt liv.

När du stöder Hjärnfonden bidrar du till att möjliggöra och intensifiera livsviktig forskning om den friska hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer.

Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier.

Vi har inga statliga bidrag och är därför helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Alla bidrag, stora som små, är välkomna.

Kontakta Hjärnfonden:
Hemsida: www.hjarnfonden.se
Telefon: 0722-14 12 21
E-post: testamente@hjarnfonden.se
Organisationsnummer: 802017-8664

twitter

Marikka Knappertsbusch

Hej.

Jag är testamenteshandläggare på Hjärnfonden. Kontakta mig gärna om du har frågor kring gåvor och testamenten.

Med din hjälp kan hjärnforskningen rädda liv och förbättra livskvaliteten för de drabbade och deras familjer.

Vänliga hälsningar

Marikka

 • Amnesty International Barncancerfonden Blomsterfonden
 • BRIS Cancerfonden Civil Rights Defenders
 • Demensförbundet Diabetesförbundet Erikshjälpen
 • Frälsningsarmén Hand in hand Hjärtebarn fonden
 • HjärtLungfonden Läkare utan gränser Neurologiskt Handikappade
 • Operation Smile Reumatikerförbundet
 • Rädda Barnen Räddningsmissionen Röda Korset
 • Svenska Afghanistankommit Svenska Kyrkan
 • Svenska Sjöräddningssälls Unicef
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsm Greenpeace
 • Djurens Rätt Djurskyddet Sightsavers
 • Bröstcancerföreningarna Right Livelihood Kvinna till kvinna
 • Alzheimerfonden Barnfonden Riksförbundet HjärtLung
 • Suicide zero Mercy Ships Mind
 • Naturskyddsföreningen