hand_in_hand_logo_blue


Hand in Hand Sweden bekämpar fattigdom genom hjälp till självhjälp. Hand in Hands fokus ligger på att träna och utbilda främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva och på så sätt skapa jobb och uthållig försörjning. 

Genom den utbildning som Hand in Hand hittills har genomfört har mer än 1 700 000 små företag skapats. Detta har bidragit till att ge utsatta kvinnor en möjlighet att skapa bättre levnadsvillkor för sig och sina familjer och därigenom en framtid med hopp, värdighet och valmöjligheter.

Områden av speciell vikt är:

– Bekämpning av barnarbete och stöd till utsatta barn, så att de kan fullfölja sin skolgång

– Hälsa genom förbyggande undersökningar och preventiv information och utbildning

– Miljövård med bl a sophantering och rent vatten

Hand in Hand samarbetar med övriga Hand in Hand organisationer i världen (HiH International, HiH India, HiH Eastern Africa, HiH Zimbabwe och HiH Afghanistan). Verksamheten är koncentrerad till Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan.

Kontakta Hand in Hand Sweden:

Hemsida: www.handinhand.nu

Telefon: 08-517 00 890

E-post: info@handinhand.nu

Plusgiro: 90 00 91-0  Bankgiro: 900-0910

Organisationsnummer: 814000-8643

twitter

Richard Nordström

Hej.

Kontakta mig gärna om du har frågor kring ditt testamente.

Tack för ditt stöd.

Familj: Gift, två barn under 10 år.

Skrivit testamente? Ja!

 • Amnesty International Barncancerfonden Blomsterfonden
 • BRIS Cancerfonden Civil Rights Defenders
 • Demensförbundet Diabetesförbundet Erikshjälpen
 • Frälsningsarmén Hand in hand Hjärtebarn fonden
 • HjärtLungfonden Läkare utan gränser Neurologiskt Handikappade
 • Operation Smile Reumatikerförbundet
 • Rädda Barnen Räddningsmissionen Röda Korset
 • Svenska Afghanistankommit Svenska Kyrkan
 • Svenska Sjöräddningssälls Unicef
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsm Greenpeace
 • Djurens Rätt Djurskyddet Sightsavers
 • Bröstcancerföreningarna Right Livelihood Kvinna till kvinna
 • Alzheimerfonden Barnfonden Riksförbundet HjärtLung
 • Suicide zero Mercy Ships Mind
 • Naturskyddsföreningen