TESTAMENTSFAKTA

1. Enligt lag ärver barn, barnbarn och makar, därefter föräldrar, syskon och syskonbarn.

2. Med ett testamente bestämmer du själv hur tillgångarna ska fördelas.

3. Testamentet ska vara skriftligt, daterat och bevittnat av två personer. Ett muntligt testamente gäller ej.

4. Du kan få testamentshjälp av de flesta ideella organisationer, men även av banker, advokater och begravningsbyråer.

5. Organisationer slipper skatt på testamenterade fastigheter och värdepapper. Gåvorna går oavkortat till välgörenhet.

6. Ändra testamentet så ofta du vill. Det nya ska undertecknas och bevittnas, det gamla rivs eller upphävs skriftligen.

7. Testamentet undertecknas av dig och två vittnen. Vittnena får inte ärva dig eller vara släkt med dig och dina arvingar.

8. Testamentet behöver inte registreras och arkiveras, men förvara det gärna i ett bankfack eller kassaskåp.

9. Är du gift ärver din maka/make dig automatiskt. Är du däremot sambo måste du skriva ett testamente om du vill att din sambo ska ärva dig.

10. Om arvsberättigade släktingar saknas och den avlidne inte har skrivit ett testamente tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Fonden, som förvaltas av Kammarkollegiet, stödjer bland annat personer med funktionsnedsättning samt projekt för barn och ungdomar.

twitter