Cancerfonden-200x23


Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. 

För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sedan starten 1951 har Cancerfonden delat ut närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Att testamentera till Cancerfonden innebär att ge en gåva för livet. Testamentet kan omfatta kontanter, aktier, fondandelar, fastigheter och värdeföremål.

Tack vare testamenten och gåvor från privatpersoner och företag kan Cancerfonden varje år finansiera omkring 475 forskningsprojekt. Cancerfonden är befriad från kapitalvinstskatt vilket gör att den gåva du testamenterar går direkt till Cancerfonden och svensk cancerforskning.

Läs gärna mer på cancerfonden.se/testamente

Kontakta Cancerfonden

Webbplatscancerfonden.se

Telefon: 020-59 59 59

E-post: info@cancerfonden.se eller juristerna@cancerfonden.se

Organisationsnummer: 802005-3370

twitter

Daniel Agurén

Att skriva testamente är en betydelsefull handling och det är viktigt att innehållet tydligt visar hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. I en sådan situation kan det vara betryggande att prata med någon som kan redogöra för de juridiska aspekterna.

Om du behöver hjälp att upprätta ett testamente eller har andra frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor på
020-59 59 59 eller juristerna@cancerfonden.se

 • Amnesty International Barncancerfonden BRIS
 • Cancerfonden Demensförbundet Diabetesförbundet
 • Erikshjälpen Frälsningsarmén Hjärtebarn fonden
 • Läkare utan gränser Operation Smile Reumatikerförbundet
 • Rädda Barnen Räddningsmissionen
 • Röda Korset Svenska Afghanistan
 • Svenska Kyrkan Svenska Sjöräddningssälls Unicef
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsm
 • Greenpeace Djurens Rätt Djurskyddet
 • Sightsavers Right Livelihood Barnfonden
 • Kvinna till kvinna Riksförbundet HjärtLung Suicide zero
 • Mercy Ships Mind Naturskyddsföreningen
 • Sverige för UNHCR Plan international Palestinagrupperna