BRIS-200x76


BRIS (Barnens Rätt I Samhället) verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i vår verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Målet för vår verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om barnets rättigheter som riktmärke.

Vi ska särskilt bistå utsatta barn och unga, liksom upprätthålla möjligheter för denna målgrupp att föra en dialog med vuxna. Utöver stödverksamheten för barn och unga ger BRIS även stöd och råd till vuxna om frågor som berör barn.

Vi har i över 40 år stöttat barn och unga som har det svårt. Från början utgjordes stödet endast av telefonkontakt men under åren har verksamheten utvecklats till att inkludera även BRIS-mejl, BRIS-chatt och BRIS.se. Allt utifrån barnens behov.

BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. Din gåva betyder oerhört mycket för barn och ungdomar i vårt samhälle.

Kontakta BRIS:

Hemsida: www.bris.se

Telefon: 08-598 888 00

E-post: helene.tibblin@bris.se

Organisationsnummer: 802013-3420

twitter

Helene Tibblin

Vi är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. 

Din gåva betyder oerhört mycket för barn och ungdomar i vårt samhälle.

Tack för ditt stöd!

Helene Tibblin, testamentsansvarig BRIS

 • Amnesty International Barncancerfonden BRIS
 • Cancerfonden Demensförbundet Diabetesförbundet
 • Erikshjälpen Frälsningsarmén Hjärtebarn fonden
 • Läkare utan gränser Operation Smile Reumatikerförbundet
 • Rädda Barnen Räddningsmissionen
 • Röda Korset Svenska Afghanistan
 • Svenska Kyrkan Svenska Sjöräddningssälls Unicef
 • Göteborgs Kyrkliga Stadsm
 • Greenpeace Djurens Rätt Djurskyddet
 • Sightsavers Right Livelihood Barnfonden
 • Kvinna till kvinna Riksförbundet HjärtLung Suicide zero
 • Mercy Ships Mind Naturskyddsföreningen
 • Sverige för UNHCR Plan international Palestinagrupperna