Goda Testamentet

LITEN
CHECK-
LISTA

Ett testamente behöver uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt

Det kan räcka med att använda vår kostnadsfria mall och följa checklistan och vittnesinstruktionerna. Är det viktigt för dig att känna dig säker på att det helt säkert är fullständigt juridiskt korrekt, rekommenderar vi att du istället använder en av de rabatterade juristtjänsterna.

 • testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och två samtidigt närvarande vittnen som båda är vid full psykisk hälsa
 • du får inte vara släkt med vittnena
 • de får heller inte stå med i testamentet
 • dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet
 • med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid full psykisk hälsa
 • du och dina vittnen kan inte bevittna digitalt med hjälp av mobilt Bank ID eller liknande
 • du behöver inte registrera ditt testamente någonstans
 • förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper
 • ge gärna en kopia av det till några personer som du litar på
 • du kan också köpa tjänsten Testamentesförvaring via avtal24 eller Familjens Jurist, då förvaras det i ett bombsäkert bergrum och den som får hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente via den tjänsten
 • du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente
 • det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller
 • om du ger en gåva till en eller flera organisationer blir de jätteglada om du berättar det och ger dem tillfälle att tacka dig
 • du behöver inte skicka en kopia av testamentet till dem
 • du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till Testamentesförvaring)

Skriv nu

VITTNESINSTRUKTIONER

Du som skriver och de som bevittnar ditt testamente bör känna till följande:

 • testamentet ska bevittnas och undertecknas av två vittnen, vid ett och samma tillfälle
 • som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa
 • du får inte vara testamentstagare, d.v.s. få en del av arvet
 • du får inte vara gift med eller släkt med testatorn
 • du behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet
 • din uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa
 • kontrollera att testamentet är korrekt daterat
 • kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat ev. övriga sidor
 • skriv under testamentet
 • glöm inte namnförtydligande och personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)