AF-logga-gul-OK


I Sverige lever ca 160 000 människor med någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Än så länge finns inget botemedel och ingen överlever dessa sjukdomar. Forskning pågår intensivt i hela världen, inte minst i Sverige, men resurser saknas för att vi ska kunna få fram ett botemedel.
Fram till år 2050 beräknas dubbelt så många insjukna i demens på grund av förändrad befolkningsstruktur och ökad livslängd. Sverige står med andra ord inför enorma utmaningar i vården av demenssjuka. Behovet av ett botemedel är akut.

Alzheimerfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Vi ger också stöd till projekt som kan göra det lättare för drabbade och anhöriga att leva med sjukdomen medan forskningen efter botemedel pågår. Alzheimerfonden har 90-konto och vår insamling och kostnader kontrolleras av Svensk insamlingskontroll

Kontakta Alzheimerfonden:

Hemsida: www.alzheimerfonden.se

Telefon: 020-301130

E-post: kicki.aldrin@alzheimerfonden.se

Organisationsnummer: 845001-8844

twitter

Kicki Aldrin

Hej! Jag heter Kicki Aldrin och arbetar som insamlingsansvarig på Alzheimerfonden.

En demenssjukdom som alzheimer drabbar inte bara den som blir sjuk utan i allra högsta grad de anhöriga. Det finns barn och ungdomar som alldeles för tidigt i livet får bli vårdare åt sin egen förälder.
Det finns mediciner som på vissa personer kan lindra symtomen men ingen överlever.

Alzheimerfondens vision är att demenssjukdomar ska kunna förebyggas och bekämpas. Vi är beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner för att kunna nå vårt mål.
Önskar du testamentera till Alzheimerfonden är du välkommen att ringa till mig på tel: 020-3011300