Logga_Svenska_SvartPåVitt - NB


Palestinagrupperna i Sverige (PGS) stödjer projekt i Palestina och i Libanon sedan 1977. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd via PGS. Projekt som stöds via PGS bygger på lokalt framtagna idéer som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets demokratiska utveckling. De är viktiga för att deras arbete bidrar till att stärka civilsamhället och förutsättningarna för en palestinsk stat den dagen ockupationen upphör.

Ditt testamente kommer att bidra till att barn får hopp och möjligheter till en bättre framtid. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Kontakta Palestinagrupperna i Sverige

Hemsida: www.palestinagrupperna.se

Telefon: 08-641 72 88

E-post: info@palestinagrupperna.se

Plusgiro: 90 11 57 – 8

Organisationsnummer: 802009-9258

twitter